Jelenlegi hely

LuxRender - Kamerák

A Luxrender többfajta kameratípust támogat amelyek paramétereikben eltérhetnek egymástól.

 

Perspektivikus kamera - perspective camera
Ez a kamera hasonló mint a legtöbb 3D alkalmazás által használt kamera. Segítségével perspektivikus képek készíthetők a 3D jelentből de nem képes reprodukálni azokat a hibákat és torzításokat amelyeket valódi kamerák lencséi létrehoznak.

Látószög - Field of view [FOV]
A látható kép mérete az aktuális gyújtótávolság esetén a nézet bal és jobb széle  valamint a kamera által bezárt szög értéke fokban kifejezve. Normál esetben az exporter ezt az információt a jelenetben kijelölt kamerától veszi de az érték bármikor felülbírálható.

Mélységélesség [DOF]: lencse átmérő és fókusztávolság
A mélységélesség azok a tárgyak amelyek nincsenek a fókuszban mennyire élesek  - végtelen mélységélesség - vagy elmosódottak - alacsony mélységélesség. Ezt az értéket a perspektivikus kamera lencséjének sugara határozza meg. Az alapértelmezett érték [0] eseteén a kép mindenhol éles lesz függetlenül attól, hogy a fókusz hol van. Magasab érték megadásával a mélységélesség tartománya szűkül, a fókuszponthoz közelít.A fókusztávolság vagy gyújtótávolság, a kamera síkja [a lencse szimmetriatengelye] és a fókuszpont közti távolság.

Zár - shutter
A motion blur opció aktíválása után záridő értéke adható meg.

Lencse eltolás - lens shift
Az eltolható lencse a horizont pozícióját módosítja a függőleges perspektivikus torzulás nélkül. Ez a lehetőség többek közt az építészeti ábrázolások esetén lehet hasznos. A lencse eltolás legnagyobb értéke a kép méretétől és annak orientációjától -álló vagy fekvő- függ. Például ha a horizontális eltolás értéke 0.5 a kép bal sarka a kamera középvonalába kerül.

Kivágás - clipping
A kamerakivágással a jelenet bizonyos részei "vághatók" le a képről a kamera síkjához viszonyított távolságuk alapján. Két paramétere a hither és a yonder [kb. itt és ott]. Ha a hither értéke 0 a yonder pedig nagyobb mint a modell vagy jelenet mérete, akkor minden látszani fog. A clipping által levágott geometriák továbbra is  hatással vannak a képszámításra, csak a végső képen nem jelennek meg.

Realisztikus kamera - realistic camera
Ahogyan a neve is mutatja ez a kameratípus áll a legközelebb a valóságos fényképezőgépekhez, filmfelvevőkhöz. A perspektivikus kamerával szemben a  realisztikus kamera a fény utjának kiszámításakor a lencse fizikai tulajdonságaival is kalkulál, míg a perspektivikus kamera egy jóval egyszerűbb modell alapján dolgozik leginkább mint a camera obscura. Ezzel szemben a realisztikus kamera képes megjeleníteni a beállított lencse karakterisztikájának megfelelő tulajdonságokat mint a hordó torzítás vagy a vignettálás (A vignettálás az objektív hibája, ami a kép sarkaiban elsötétedést eredményez. Általában nagylátószögű objektívek használata esetén és tág rekesznyílás használatakor jelentkezik).

 A LuxRender tartalmazza néhány előre definiált kamera tulajdonságait. Ezek paraméterei szabadon változtathatók, de  saját beállítások is haszálhatók ha a szükséges adatok rendelkezésre állnak .dat formátumban. A tárolt kameratípusok jellemzőinek módosítása az esetek többségében nem várt eredményt produkál, ezért ezekkel a paraméterekkel érdemes óvatosan bánni.

 Látószög - Field of view [FOV]
A realisztikus kamera lencséjének adatai bizonyos mértékben megegyeznek egy hasonló fókusztávolságú valódi kamera adataival. A program képes hasonló lencsét generálni eltérő fokusztávolság esetén is a lencseadatok arányos átszámításával.

 Film méret - film size
Érték a kamera filmjének átmérőjét írja le milliméterben.

 Filmtávolság - film distance
A film és a kamera leghátsó lencséje közötti távolságot határozza meg. Az alapértelmezett érték megváltoztatása életlen képet eredményezhet.

 Rekesznyílás - aperture
A mélységélességre hatással van a kamera rekesznyílásának mérete. Az értékek hasonlóak egy valódi fényképezőgépéhez, alacsonyabb érték nagyobb mélységélességet eredményez.

Kameraadat - camera data file
Realisztikus kamera használata esetén négy előre definiált kameratípus áll rendelkezésre vagy használható a felhasználó által definiált .dat fájl amelynek formátuma meg kell feleljen a Craig Kolb, Don Mitchell és Pat Hanrahan dolgozatában leírt irányelveknek.

Fókusztávolság / Zársebesség / Kivágás
Ezek a beállítások megegyeznek a perspektivikus kameránál leírtakkal.

Ortografikus kamera
A perspektivikus kamera által alkotott kép hasonlatos az emberi szem által érzékelt képhez, azaz ami távolabb van azt kissebbnek vagy  homályosabbnak (fókusz, mélységélesség) mutatja és a látott/mutatott kép geometriája függ az aktuális nézőponttól is. Ezzel szemben az ortografikus kamera által mutatott képen minden tárgy pontosan akkorának látszik mint amilyen a valóságos mérete, mivel ez a kameratípus egy merőleges vetítéssel generálja a mutatott képet.

Méretezés - scale
A scale változó értéke a nézet arányos méretezését határozza meg. Értéke azt mutatja meg, hogy a képen hány modell egység fér el. Például ha a megadott érték egy akkor pontosan egy modell egység fog elférni a képen a kép tájolásától függően [ mindig a hosszabbik oldalt veszi figyelembe], ha az értéke száz akkor száz modell egység fér a képre.

Lencse eltolás / Fókusztávolság / Zársebesség / Kivágás /Mélységélesség
Ezek a beállítások megegyeznek a perspektivikus kameránál leírtakkal

Környezeti kamera - environment camera
A környezeti kamera az aktuális pozíciójához viszonyított 360 fokos képet készít. Ha a kamera teljesen vízszintes akkor az eredmény egy panorámakép lesz. Ez a kamera többek közt HDR háttérképek készítéséhez is használható ami környezeti fényforrásként is használható lesz.

Kivágás / Fókusztávolság / Zársebesség
Ezek a beállítások megegyeznek a perspektivikus kameránál leírtakkal.

LuxRender - Telepítés
LuxRender - Felület
LuxRender - Világítás

Leírások: 
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.